3

Gift Ideas

Posted by KC on December 28, 2007 in Photography |

12-27-07-polaroid-frame

ใครที่ยังจำสมัยก่อนที่การถ่ายรูป  เริ่มการการใส่ฟิล์ม ถ่ายรูป ล้างฟิล์ม อัดรูป จากนั้นก็นำรูปมาจัดเป็นอัลบัม  ถ้ารูปไหนสวยก็จะเอามาใส่กรอบ

ยุคสมัยเปลี่ยนไปเป็นยุคดิจิตอล  ตอนนี้กล้องก็เป็นแบบดิจิตอลไปด้วย  จากที่จะต้องรอจนไปอัดรูปถึงจะได้เห็นผลงาน  ก็เป็นว่าได้เห็นทันที  ไม่ชอบก็ถ่ายใหม่ได้เลย 

12-27-07-digital-foci-frame

การแสดงผลงานก็เหมือนกัน  ไม่ต้องรอไปอัดรูปเป็นการดาษแล้วมาใส่กรอบแล้ว  สามารถเอารูป load ลงกรอบรูปดิจิตอลได้ทันที  ไม่ว่าจะใช้ thumb drive หรือจะเอา memory card มาเสียบก็ได้  แต่บางรุ่นที่หรูหน่อยก็จะมี Bluetooth หรือ Wi-Fi ทำให้สามารถ upload รูปผ่าน WLAN ได้

ส่วนราคาก็มีตั้งแต่ไม่กี่พันบาท (ของจีนแดง)  จนไปถึงเป็นหมื่นบาท  ตัว feature ก็จะเพิ่มขึ้นตามราคาที่จ่ายไป

ใครสนใจที่จะซื้อเป็นของขวัญสำหรับผู้ที่ชอบการถ่ายภาพก็น่าจะดีไม่น้อย

ที่มา: Engadget web  here and here

Tags: , ,

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2007-2019 Kanok's Balcony All rights reserved.
This site is using the Multi Child-Theme, v2.2, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com